Även när tanken famlar som kavatast bör den gode talaren undvika överdrivet apostroferande. Utsagan ”Varför, Janne Josefsson” förefaller redundant om man betänker att det inte finns någon annan i rummet (utöver kamerahennen) som kan vara föremål för frågan. I övrigt: Att något sägs många gånger gör det inte mer sant. Anfall är inte alltid bästa försvar.

https://www.svtplay.se/video/17810519/uppdrag-granskning/uppdrag-granskning-avsnitt-16-2

Caspar David Friedrich – Abtei im Eichwald