Om Noa studerat farkostteknik vid en nutida socialkonstruktivistiskt orienterad, artificiellt intelligent, genusnyfiken teknisk högskola med relationella infallsvinklar på fysiken hade hen nog designat en matriark.