Vän av ordning frågar kanske hur det kommer sig att Aftonbladet rapporterar två likartade händelser med till synes samma nyhetsvärde så olika. Det man bör känna till är att tidningens höga ideal om alla nyheters lika värde då och då kommer i konflikt med närhetsprincipen. Aftonbladets tolkning av denna grundsats är att man inte bör skriva om det som kommer för nära.