Den nyanlända väskan låter hälsa att den inte känner sig förtryckt, bara lätt påstruken.