Facebooks himmelskt goda nyheter: 
Bästa sändningstid – när som helst! 
Som man har väntat på denna nyeter. 
Zuckerberg ska följas, jag vill bli frälst! 

Det vore fint med bättre spridning 
av mobbning, utfrysning och censur. 
Hoppet står till en Metatidning
där allt är fiktion och Mark Ben-Hur.

Genomför mogulen lyckosamt en delning 
av sin mediala modercell
finns chansen att hans nyfödda telning 
följer oss trogna till livets kväll. 

Med bröd och fiskar dämpar han hungern 
i följsam, vegeterande lärljungekropp.
Vi lever gott på kritik av Ungern
och ändlöst content via dropp.

Bara en invändning, namnet Meta – 
finurligt men inte optimalt.
Vår frälsarinna heter Greta.
Hon borgar för att stuntet flyger globalt. 

Du vandrar hellre till sjön via maden 
för att skalda och vänta på fisk?
Jaså, inget slår den självskrivna raden? 
Min vän, en varning: Du tar en risk

att hamna utanför Metaversum. 
Där saknas plats för poetiskt trots. 
Det tjänar inget till att leta versrum. 
Din dikt är till ända, slutet har nåtts.

Jag ratar ert storfurstendöme 
till förmån för schavotten. 
Det bidde bara en tumme. 
Med glädje går jag till botten. 

https://www.svt.se/nyheter/sociala-mediejatten-facebook-byter-namn-till-meta