Mer i plånboken
med tankens kraft.
Rikedom kan bli ett ok, den 
kloke dricker saft.