Utkommen från kyrkan där Bach spelat fyrhändigt med vår herre inser jag vid åsynen av en tysk turist och dennes idolbild att det inom den religion som heter fotboll finns en annan Matthäuspassion och att frälsaren kan vara en tvåfotad mittfältare vid namn Lothar.