Varför firas Bellman
som nationalpoet?
Snarare än en snäll man
var han en liten gnet.

Den som skaldar om Noaks ark
och sefirens fläkt,
uppenbart en patriark
med kännedom om våldets täkt. 

Man nästan hör hur han står där i Haga,
smekande lystet sin elaka luta.
Strax därpå har han börjat aga
kvinnor och barn, fast de ber honom sluta.

Vi måste fråga oss om Carl Michael,
denna fyllbult, lekamligt svag,
är förtjänt av den vehikel
han har förlänats, en egen dag.

Nästa år får vi byta kalender,
ersätta basen med diskant.
Gubbarna ryker, en i sänder!
Äntligen är det dags för en tant!!

Om hon kan skriva och spela – än sen!
Tiden är redo, klockan är slagen.
Finns ingen kvinna, så duger en hen.
Låt oss planera den nya dagen!

https://sv.wikipedia.org/wiki/Bellmansdagen

Porträtt av Per Krafft 1779