https://www.do.se/om-do/pressrum/aktuellt/2022/2022-03-11-viktigt-synliggora-risker-for-diskriminering-vid-anvandande-av-ai