https://www.svt.se/nyheter/inrikes/de-har-plockat-ut-hundratusentals-i-fallskarmar-trots-fullt-riksdagsarvode