https://www.svd.se/thailand-stoppar-barplockare-efter-coronaoro/i/senaste