Jan Björklund och Shakespeares Jago. Försmådda militära karriärister vilkas agerande får förödande konsekvenser.