https://www.aftonbladet.se/ledare/a/zE7pgb/grattis-till-nobelpriset-ben-douglas-och-philip-aterigen-gloms-kvinnors-roll-i-ekonomin