En kille som kommit till Heden
för fotbollen fick härförleden
bestickskador. Stål
gav hjässan ett hål. 
Den huvudmisstänkta är skeden.