Den franska litteraturstudenten Maïmouna Jagne-Soreau kom till universitetet i Helsingfors för att lära finländarna att läsa. Hon har lekt med tanken att disputera på Topelius, eftersom hon länge älskat ”döda vita gubbar”.

https://www.hbl.fi/artikel/vita-lasare-behover-se-sig-sjalva-som-problemet-i-icke-vita-forfattares-texter/