När ”Balladen om den kaxiga myran” spelades på mina farföräldrars grammofon gladdes jag åt den käcka melodin och de roliga rimmen. Situationens allvar gick mig förbi. Bildens myra verkar inte heller klar över fabelns sensmoral.