Hen! I förödelsens stund,
gör kaos i ett cis-normativt kosmos.
Dagen är nattens rasistiska bror,
håller sig därför borta.
Ingen ängel att bygga, att tända, att väcka.
Bedrövelsens mörker mörkt.