Det anagrammatiska utropet görs strax före blankningen av den svenska bostadsmarknaden. Ett stråk av vemod går över finansmannen, när han tänker på de långtgående konsekvenserna. Tungsinnet förbyts dock snart i en känsla av triumf och allmakt.