Med tanke på de svenska fotbollsdamernas framgångar är det rimligt att AIK:s huliganverksamhet snarast även omfattar Firman Girls. Tjejernas knölpåkar ska självklart vara lika hårda som grabbarnas, knogjärnen lika vässade.