Sopranen bör kompenseras med ett basbelopp.

https://www.dn.se/ekonomi/hojda-bidrag-och-sankt-skatt-sa-paverkas-din-ekonomi-av-det-nya-prisbasbeloppet/