Många studerar till syrra men få pluggar till brorsa.

https://kvartal.se/artiklar/kunskapsforakt-pa-nya-lakarutbildningen/