Ska svenskar verkligen tillåtas sjunga?
Är det särskilt bra om de börjar minnas?
I så fall må det göras med cirrhotisk lunga. 
Faktiskt bör betvivlas att svenskar får finnas.

Arméns musikkår, upphör att spela! 
Ta nu en paus, herr General!
Låt oss tillsammans skyndsamt förfela
syftet med Sverige, vi går till final! 

https://www.dn.se/debatt/sa-har-kan-nationalsangens-krigiska-andra-vers-skrivas-om/

Foto: Anders Eriksson/Spånga fototjänst