På förlaget Univers
är man noga med raser.
Svart ska det vara i vers
om det så kräver ukaser.

Obiols, en katalan,
och tillika Shakespearetolk,
ses med ens som charlatan
av ett utvalt folk.

När det gäller fröken Gorman
tycks de flesta visst förgå sig.
Blott en fröfråga, vad sår man
med sin uppmaning till vita: ”Väj!”

Kvinna, ung och aktivist
samt därtill rätt färgad.
Ingen anar argan list
förrän poesin blir härjad.

Allt har sin tid, det är klart,
svinner universalismen
får väl någon sätta fart
på den sköna nyrasismen.

https://www.svt.se/kultur/katalansk-oversattare-far-inte-oversatta-amanda-gorman

Photo: Pool/Getty Images