På förlaget Univers
är man noga med raser.
Svart ger bra kommers
tack vare ukaser.

Obiols, en katalan,
tillika Shakespearetolk,
ses som charlatan
av ett utvalt folk.

Troligen är fröken Gorman
en alldeles underbar tjej.
Fröfrågan kvarstår, vad sår man
med maningen till vita ”Väj!”

Kvinna, ung och aktivist
samt därtill rätt färgad.
Ingen anar argan list
förrän poesin blir härjad.

Allt har sin tid, det är klart.
Svinner universalismen
får väl någon sätta fart
på den sköna nyrasismen.

https://www.svt.se/kultur/katalansk-oversattare-far-inte-oversatta-amanda-gorman

Photo: Pool/Getty Images