Kvinna föds man inte till utan blir.
Småningom blir kvinnans öde att föda.
Hinnan mellan elände och lycka är skir.
På födslar får inte sparas någon möda.

Havande bör välja förlossningsvård med omsorg,
även om det kan förmodas medföra pyssel.
För en förstföderska i Helsingborg 
lönar det sig ofta att resa till Bryssel.

Valfriheten sträcker sig bortom det globala.
När jorden inte räcker till, föd på månen!
Månförlossningar är behagligt svala,
födseltid bokas med fjärrtelefonen.

Födandet känner inte några gränser,
den som så önskar åker till Mars.
Avstånden förkortas med hjälp av potenser,
Fuglesang som barnmorska gör födseln till en fars.

Därefter kan dramat bjuda tröst.
Gravid som försmäktar i ett rymdhav
lyssnar med fördel till Becketts röst:
”Kvinnan föder grensle över en grav”.

https://www.svd.se/svenska-kvinnor-mycket-battre-att-foda-i-belgien

Foto: Sebastian Kaulitzki