https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/en-till-sjukhus-efter-fallskarmsolycka