Varför väljer DN liten bokstav efter punkt i sitt kontrafaktagranskningsprojekt™? Är det en flört med framtida analfabeta prenumeranter?