Hur många ord kan man säga 
utan att mena ett skvatt? 
Hon finner behag i att väja, 
vad göms i trollpackans hatt?

Det börjar med ”inkludering” 
och löftet att ”alla får plats” 
men övergår i distansering 
”Du är en förövare, Mats, 

vars påverkan på klimatet
är skadlig i avsevärd grad.
Ditt huvud får läggas på fatet – 
det kan bli en tjusig kaskad.”

Så styr den goda färden
med järnhand ett hunsat folk. 
För höga och eviga värden 
gör hon sig skamlöst till tolk.

På handens gröna fingrar 
jag skymtar en droppe rött. 
Ej heller lukten skingrar 
min oro, ruttet kött! 

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/loof-jag-tycker-att-det-ar-ganska-rimliga-krav

Foto: Tillhandahålls av Omni