Farhågan om fårhagen,
att den kunde bli besannad. 
Gumsarna dog under gårdagen – 
vår djurjour var inte bemannad!

Nidingen blandar olja med vatten, 
fyra får får plikta med livet. 
Svartaste samveten smiter i natten 
över stängslet, lätt tar de klivet.

Huvud, hjärta, hand och hälsa 
står ej att finna på farmen mer. 
Måtte någon kunna frälsa 
boskapen, sörjande ankan ber.

Så sprängs en oväntad stråkkvartett, 
bondgården mister förstafiolen. 
Gråtande grisen, från bakre parkett 
bevittnar den tomma cellostolen.

https://www.svd.se/far-i-tensta-dodade-med-gift

Foto: Hasse Holmberg/TT