Farhågan om fårhagen
tycktes en söndag besannad.
Avdaga blev gumsen tagen
ty djurjouren var obemannad.

Nidingen gjuter olja i vatten,
fyra får får plikta med livet.
Svartaste samveten rymmer i natten
över stängslet, lätt tar de klivet.

Huvud, hjärta, hand och hälsa
står ej att finna på farmen mer.
Finns det någon som kan frälsa 
boskapen, sörjande suggan ber.

Så sprängs en oväntad stråkkvartett,
bondgården mister förstafiolen.
Grävlingen gråter, från bakre parkett
han nås av den suddiga, tomma cellostolen.

https://www.svd.se/far-i-tensta-dodade-med-gift

Foto: Hasse Holmberg/TT