En fågelräknare som jag
kan också känna obehag.
Hur många djur kan dela holk?
När ska vi börja räkna folk?
Och hur förhålla sig till kön?
Får alla fåglar samma lön?
”För fågelräkning finns det fog.
Iväg till första bästa skog.”

Den mörke ställer till med stök.
Är det en Mellanösternhök?
Se där, han aktar ej för rov.
Det rör sig om en fågelbov.
Än syns ej någon blåmestjej.
Jag skulle hälsa henne: ”Hej!”
Det ryktas om att Kiev är kallt.
Jag såg helst att hon inte svalt.

”Herr fågelräknare, lägg ner!
Förstår du inte att jag ser?
Hör upp att räkna, mitt dekret
ska lydas: Solidaritet!
Du får förbud att äga ram
med kulor tills du blivit tam.
Byt även snarast melodi!”
Jag lever gärna fågelfri.