En sagolik köldkväll i Bogen
innan landskapet härjats av plogen.
Ty den föll första snön
och det sker ej i lönn,
när det vintras i värmländska skogen.

(En poetisk betraktelse efter att ha spelat julföreställningen ”Med ljus och lykta” på idylliska Bogens bygdegård, 3 km från norska gränsen.)