En sagolik köldkväll i Bogen
innan landskapet härjats av plogen.
Ty den föll första snön
och det sker ej i lönn,
när det vintras i värmländska skogen.