Biskopen i Växjö stift, Fredrik Modéus, ger sig in i den politiska debatten. ”Sverige har blivit ett land som bygger murar” skriver han i Aftonbladet.

I Nysvenska kyrkan är kärleken queer.
Man deltar på Pridefestivalen
i hopp om att vägarna därmed blir fler
till bänken i gudstjänstslokalen.

Det ryktas att Sverige har upprest en mur
mot omvärlden. Fatta din kräkla,
herr Biskop, och blås i din nävrade lur!
En världsfred är möjlig att mäkla.

Sälj in en fusion mellan kyrka och stat.
Vem skiljer på kalken och flaskan?
Att anden försvinner – vad gör det, Kamrat?
Du hittar predikan i blaskan.

Om folket ska trilskas och vägrar att tro
på nymodigheter är mässfall
en lösning. Vi bygger en Månglarnas bro,
så templet får status av mässhall.