Nu när vi sett resultatet i Pisa
krävs det aktioner av annat slag.
Möjligen är det bättre att kisa,
tornet rätar nog upp sig en dag.

Skulle byggnaden luta fem grader
uppväger slagsidan i debatten.
Makt och ministrar vill leka charader,
roliga timmen får ersätta matten.

Många undrar vart skolvägen leder.
Några tror på helvetet, andra hoppas Rom.
Går det att möblera en kateder
i ett utbrytarrum på zoom?

https://bulletin.nu/hur-stor-skandal-kravs-for-att-en-s-minister-ska-avga

Foto: Fredrik Sandberg/TT