https://www.svd.se/sorgligast-ar-de-som-ursaktade-terrorn