https://www.svd.se/nu-ar-det-dags-att-slopa-de-och-dem/om/ratt-och-fel-i-svenskan