Curre

Melodi: Sverige

Curre, Curre, Curre har sitt tjäll
på bergets topp, vid Älgöbranten.
Tonerna förs med vinden bort till Grand Hotell
i Saltsjöbaden, maestros hovkapell
rymmer fiol och flöjt samt pianomusikanten.

Se, Rönnerdahl på Nämdofjärdens glas.
Kom, sångarvän, i mörka vinternatten!
Curre, hjälte, baryton och bas.
Hurra! Naturen kommer på kalas.
Till västergökens ära lyfter vi på hatten.