Sedan Prometeus stal elden har brand(sch)en varit ojämställd. Äntligen en pyrokvinna som tar för sig. Må detta bli den mest brännande valfrågan!

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=112&artikel=6972705