”Sången om sjumila skogar och sjö, Slätter som skördar oss bära”. Efter tilldragelserna i Hälsingeskogarna borde man kunna hitta förevändningar för textförändringar. Kanske kan hymnen strykas ur sånghäftet. Unken nationalism ska inte beredas plats där.