Det stora antalet skjutningar medför blodbrist i hela landet. En olycka kommer sällan ensam.

När skytten har tömt magasinet,
berusad av ungdomligt mod,
förslår inte verkan av vinet.
Ett skottoffer uttöms på blod.

Behovet av plasma och plättar
med blodsmak är stort. Varje grupp
i sjukhusets påsar får skvättar,
men skjutningsfrekvensen går upp.

Den kula som genomträngt västen
och hjärtat blir lagd på ett bord.
Det ringer till gudstjänst för prästen,
vars ängslan rör bristen på jord.