Mediemarknadens motsvarighet till bankernas minusränta är snart här. ”Dålig journalistik måste få kosta”, menar en bedömare.