Varningstexten lägger sordin på vinet
som fäller en tår, en osynlig droppe av blod.
En fällning av smolk i den forna glädjebägaren.