Varningstexten lägger sordin på vinet.

Som fäller en tår, en osynlig droppe av blod.

En fällning av smolk i den forna glädjebägaren.