https://www.di.se/nyheter/inflationen-saboterar-smashlage-for-offensiv-budget/

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/drabbad-av-bilbrand-vi-sorjer-var-bil-som-en-tredje-medlem-i-vart-hushall