Den moderna kvinnan
liemannen lik.
Tunnare blir hinnan
mellan levande och lik.

Kvinnans rätt till egen kropp
bör va oinskränkt.
Finns för barn in spe ett hopp
om att himlen skänkt

varje frö ett moderliv,
löfte om bostad i glada magar?
Att vara mer än fröknars tidsfördriv,
slippa dö till följd av moderata lagar?

Inför juryns ögon finner det då nåd,
embryot som nu har börjat hoppas,
anande att vårens blommor knoppas?
”Avslag”, mamman får ett sista råd:

Vid abort i hemmet
av ett foster,
äcklas du av slemmet?
Ring till moster.

https://www.aftonbladet.se/debatt/a/KyjE84/lat-kvinnor-gora-aborter-hemma

Foto: Lennart Nilsson