https://www.dn.se/sthlm/jarvas-ledare-manar-till-lugn-nar-hogerextrema-vill-branna-koranen/