Löfvén, Lövin och Lööf bör profitera på kombinationen av delad värdegrund och hortikulturell gemenskap. Denna dryadtriads nya parti lär med egen majoritet kunna förverkliga de bästa miljökommunistiska ambitioner.