Vi människor har afrikanska rötter
och apan är från början stammens far.
Klimatet anbefaller frukt och nötter
som kost. Vem står till slut med rumpan bar?

Att vårdcentralen hittar en zoonos
– det borde inte spela någon roll.
Betänk att fyndet gjordes i Borås.
En djurparksstad behåller god kontroll!

Vår cirkusdirektris med smak för apa
vill se manegen krattad av en träl.
Hur många arbetsplatser går att skapa
åt herr och fru lemur med goda skäl?

Kanhända har jag fel om apans koppor.
Då väntar Gudens straff och gräsets hoppor.

https://www.dagensmedicin.se/specialistomraden/infektion/apkoppor-klassas-som-allmanfarlig-sjukdom/

Foto: Getty Images/iStockphoto