Den frihetligt sinnade civilingenjören och ekonomen Klaus Bernpaintner är skeptisk till EU-projektet. EU:s klåfingrighet och imperieambitioner hotar enligt honom vårt självbestämmande. Bernpaintner kandiderar nu till Europaparlamentet med målet att ta Sverige ut ur EU.