Om en IS-talman med talisman leder morgondagens gruppsamtal kanske den magiska realismen infinner sig i riksdagen.