Ibland är det forskande subjektet det intressantaste forskningsobjektet. Men tyvärr saknas då ofta förmågan till introspektion.