I höst öppnar Haninge kommun en skolakut i Handen. Här ska elever som stör den vanliga undervisningen, har kriminella kopplingar eller behöver extra stöd kunna placeras tillfälligt och med kort varsel.

Hur går man till väga i plugget
om läget har blivit akut
och barnet i fyran är hugget
i bröstet vid skoldagens slut?

En kille som städslats av gängen
och skjuts i ett klassrum får blod
samt svenskundervisning i sängen.
Så utformas kaosets metod.

Vad ger denna satsning vid Handen?
Att omsorg och skola och vård
åt dårfinkar för oss mot randen
till avgrunden. Domen blir hård!