Kan man tänka sig en förlikning med ovanstående brottsrubricering? Då den oaktsamma våldtäkten ger ett års fängelse borde väl straffet, om en linjär straffskala eftersträvas, bli ett halvt års fängelse.

https://www.svd.se/overlakare-kritisk-orimligt–givet-fysiologiska-fakta